Handdec gel – handdecinfektionsmedel

186kr

Kategori:

Handdes gel är ett desinfektionsmedel baserat på denaturerad etanol.

Säkrerhetsblad finns att tillgå.